Fornir - skrawanie


Sposoby skrawania, a rysunek forniru

Fornir drzewny powstaje w wyniku obróbki skrawaniem odpowiednio przygotowanych kłód. Oprócz bardzo istotnej w przygotowaniu wyrzynków okleinowych obróbki hydrotermicznej na rysunek skrawanego forniru wpływ ma również sposób, w jaki ów przygotowany wyrzynek zostanie zeskrawany. Coraz częściej względy handlowe determinują już podczas przygotowania drewna do obróbki sposób, w jaki zostanie ono zeskrawane, przy czym sposoby te mają bezpośredni wpływ na jakość klasową uzyskanego forniru oraz lepsze wykorzystanie drewna.

Znajdujące się na wyposażeniu okleiniarni skrawarki forniru, ich typ oraz rodzaj stanowią o możliwościach zastosowania różnych technik skrawania mających bezpośredni wpływ na rysunek uzyskanego forniru. I tak wyróżnić można trzy podstawowe techniki skrawania:
płaskie (pionowe lub poziome), obwodowe oraz mimośrodowe.


Skrawanie płaskie
W zależności od sposobu zamocowania wyrzynka występują skrawarki pionowe lub poziome.
W przypadku skrawania pionowego zamocowany w maszynie wyrzynek wykonuje ruch posuwisto-zwrotny lub jest zamocowany nieruchomo, zaś w przypadku skrawania poziomego powyższy ruch wykonuje imak nożowy. Jest to najpopularniejszy sposób skrawania. Uzyskany wówczas rysunek forniru to w większości flader oraz półflader (rys.1).

  rys. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Podczas skrawania płaskiego możliwe jest również uzyskanie forniru o rysunku fryzy (rys.2), czyli o równoległych, prostych słojach. Wyrzynki rozcięte są wówczas na ćwiartki i zamocowane w maszynie w taki sposób, aby linia cięcia była prostopadła do przebiegu słojów drewna.

  rys. 2 (kliknij, aby powiększyć)
 

 

 

Skrawanie mimośrodowe
Skrawanie mimośrodowe jest kombinacją skrawania płaskiego i obwodowego. Wyrzynek zamocowany jest na obracającej się belce i jest skrawany poprzez stacjonarny nóż maszyny. Taka technika jest niezwykle pożądana w nowoczesnych okleiniarniach, gdyż jest bardzo uniwersalna, szybka i wydajna. Poza tym wśród korzyści płynących ze skrawania mimośrodowego należy wymienić uzyskiwanie szerszego forniru oraz redukcję forniru błyszczowego.
Skrawarki mimośrodowe dają również wiele możliwości ustawienia maszyny w celu uzyskania jak najlepszej jakości forniru. Regulacji podlega odsadzenie mimośrodu, co przekłada się na szerokość forniru i gęstość słoi.
Również tutaj na rysunek uzyskanego forniru wpływ ma odpowiednie przygotowanie wyrzynków w zależności od tego, czy skrawany jest wyrzynek okrągły, jego połówka czy ćwiartka uzyskany fornir ma rysunek fladrowy lub fryzowy. Dość popularnym rozwiązaniem jest rozcinanie kłód przeznaczonych do skrawania mi mośrodowego na trzy części zeskrawany wówczas fornir charakteryzuje się rysunkiem fryzowym, przy czym jego szerokość jest znacznie większa.

  (kliknij, aby powiększyć)
­­

 

 

Skrawanie obwodowe
W wyniku skrawania obwodowego powstaje wstęga forniru o nieregularnym rysunku. W przypadku niektórych gatunków drewna jest to alternatywna forma skrawania do mimośrodowego skrawania połówek.

 

 

http://www.plytameblowa.pl/firma/timber-poland-sc 


­­

Tagi