Wizytówka Premium

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych

Opis

Opis działalności

Celami działalności Stowarzyszenia są:

- Integracja polskiego przemysłu płyt drewnopochodnych oraz współpraca z krajami Unii Europejskiej.
- prace nad osiągnięciem europejskiego standardu wyrobów
- nawiązywanie współpracy z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami innych krajów
- podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz pracowników wszystkich specjalności członków wspierających Stowarzyszenie
- śledzenie tendencji rozwojowych w aspekcie wzbogacenia oferty eksportowej wyrobów, szczególnie wyrobów bardziej przetworzonych
- wykonywanie analiz i informacji o poziomie cen i kierunkach rozwoju wyrobów płytowych.
- organizowanie poradnictwa technicznego, prawnego, finansowego i ekonomicznego dla członków Stowarzyszenia
- organizowanie i współdziałanie w organizowaniu sympozjów i seminariów o tematyce interesującej członków Stowarzyszenia
- doskonalenie organizacji produkcji i metod zarządzania
- wzmożenie i rozszerzenie technicznej i ekonomicznej działalności informacyjnej dla członków Stowarzyszenia
- reprezentowanie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia wobec władz i innych instytucji
- doskonalenie form współpracy z głównymi dostawcami surowców i materiałów do produkcji wyrobów płytowych oraz z odbiorcami wyrobów

Stowarzyszenie jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
FEIC: Europejska Federacja Przemysłu Sklejkowego
(European Federation of the Plywood Industry)
FEROPA: Europejska Federacja Producentów Płyt Pilśniowych
(European Federation of Fibreboard Manufacturers)
 

Zdjęcia

Oferta

Oferta

DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI
- Organizowanie seminariów i sympozjów mających na celu podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia
- Uczestnictwo w 2 Komisjach Normalizacyjnych PKN: 
Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 215 ds. projektowania i wykonawstwa konstrukcji z drewna i z materiałów drewnopochodnych - 1 osoba z ramienia Stowarzyszenia
Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 100 ds. wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - 2 osoby z ramienia Stowarzyszenia
Od 2003 roku Komisje Normalizacyjne nazywane są Komitetami Technicznymi:
Komitet Techniczny nr 215 ds. projektowania i wykonawstwa konstrukcji z drewna i z materiałów drewnopochodnych - 1 osoba z ramienia Stowarzyszenia
Komitet Techniczny nr 100 ds. wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - 2 osoby z ramienia Stowarzyszenia
- Powołano przedstawiciela Stowarzyszenia do prac normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie ochrony środowiska
- Wspólne uczestniczenie w targach, co ma szczególne znaczenie na odległych rynkach
- Śledzenie tendencji rozwojowych w przemyśle płytowym
- Wykonywanie analiz na temat kierunków rozwoju wyrobów płytowych
- Reprezentowanie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia wobec władz i innych instytucji
- Doskonalenie form współpracy z głównymi dostawcami surowców i materiałów do produkcji wyrobów płytowych oraz z odbiorcami wyrobów
- Wykonywanie prognoz dotyczących płyt pilśniowych, wiórowych i sklejek
- Wymiana informacji o nowych technologiach wdrażanych u członków Stowarzyszenia
- Aktywna współpraca międzynarodowa
- Działalność badawczo-rozwojowa, techniczno-organizacyjna, informacyjna i wdrożeniowa, zlecona wyspecjalizowanym organizacjom i instytucjom, oparta o plany tych działalności i związany z nią integralnie budżet, zasilany solidarnie przez członków Stowarzyszenia
- Uczestnictwo w programie Phare Business Support Programme II (BSPII), mającym na celu pomoc zakładom branży drzewnej w dostosowaniu do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
- Uczestnictwo w kwartalnych i rocznych zebraniach federacji europejskich takich jak
FEIC: Europejska Federacja Przemysłu Sklejkowego
(European Federation of the Plywood Industry)
FEROPA: Europejska Federacja Producentów Płyt Pilśniowych
(European Federation of Fibreboard Manufacturers)

Branża

Kategorie działalności
Inne, Stowarzyszenia
Nagrody i wyróżnienia

Kontakt

Strona WWW Dane kontaktowe

Tel. +48 58 587 82 16

Fax. +48 58 587 87 16

Mobile 662 293 382

e-mail: biuro@obrppd.com.pl

Prezydent Stowarzyszenia
Tadeusz Kosień
Bydgoskie Zakłady Sklejek
SKLEJKA-MULTI S.A.
ul. Fordońska 154
85-752 Bydgoszcz
tel. 0-52 342 50 61
fax. 0-52 342 06 73
e-mail: sekretariat@sklejka.pl

Wice Prezydent Stowarzyszenia
Janusz Zowade
SILEKOL Sp. z o.o.
ul. Mostowa 30 K
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 0-77 405 42 06
fax. 0-77 405 42 05
e-mail: sekretariat@silekol.pl

Wice Prezydent
Ireneusz Kaczmarek
HARDEX S.A.
ul. Gubińska 63
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 0-68 3835301
fax. 0-68 3836211
e-mail: hardex@hardex.pl

Sekretarz Stowarzyszenia
Maria Antoni Hikiert
Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
ul. A. Mickiewicza 10A
83-262 Czarna Woda
tel. 0-58 5878216
fax. 0-58 5878716
e-mail: maria.hikiert@obrppd.com.pl

Biuro Stowarzyszenia
Agnieszka Fierek
Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
ul. A. Mickiewicza 10A
83-262 Czarna Woda
tel. 0-58 5878216
fax. 0-58 5878716
e-mail: biuro@obrppd.com.pl
 

Dane adresowe

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

ul. Adama Mickiewicza 10a

83-262 Czarna Woda

NIP: 592 120 27 12

Dojazd
Javascript is required to view this map.

Tagi