Płyta paździeżowa

Płyta paździerzowa to płyta wykonana z oczyszczonych paździerzy lnu i konopi, spojonych pod ciśnieniem klejem. Płyta paździerzowa jest stosowana w meblarstwie.

 

Źródło:
www.wikipedia.pl

Powrót

 

Tagi