Sklejka - klasy jakości ze względu na wygląd powierzchni

Klasy jakości sklejki ze względu na wygląd powierzchni 

klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni przedstawia się następująco:

dla sklejki iglastej PN - EN 635-3

klasa E
Praktycznie bez wad

klasa I - dopuszcza następujące cechy charakterystyczne lub wady
Sęki szpilkowe - do 3 szt./m2
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø15 mm, do sumy Ø do 30 mm/m2
Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) zepsute sęki - do Ø6 mm, do 2 szt./m2
Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) pęknięcia - do 3 mm szer., do 1/10 dług. płyty, do 3 szt./m szer. płyty
Wstawki dobrane kolorem - do 5 szt./m2
Nieznaczne zróżnicowanie barwy
Uszkodzenia krawędzi - do 2 mm

klasa II
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø50 mm
Zakitowane zepsute sęki i otwory po sękach - do Ø25 mm, do 6 szt./m2
Zakitowane pęknięcia - do 10 mm szerokości, do 1/3 długości płyty, do 3 szt./m szer. płyty
Wstawki
Nieznaczne zróżnicowanie barwy
Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm

klasa III
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø60 mm
Zakitowane sęki zepsute i otwory po sękach - do Ø40 mm
Zakitowane pęknięcia - do 15 mm szerokości, do 1/2 długości płyty, 3 szt./m szer. płyty
Wstawki
Przebarwienia
Przebicia klejowe - do 5 % powierzchni płyty
Przeszlifowania - do 1 % powierzchni płyty
Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm


klasa IV
Praktycznie z wieloma wadami

 

dla sklejki liściastej PN - EN 635-2

klasa E
Praktycznie bez wad


klasa I
Sęki szpilkowe - do 3 szt./m2
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø15 mm, do sumy Ø do 30 mm/m2
Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) zepsute sęki - do Ø6 mm, do 2 szt./m2
Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) pęknięcia - do 3 mm szerokości, do 1/10 dług. płyty, do 3 szt./m szer. płyty
Wstawki dobrane kolorem - do 3 szt./m2
Nieznaczne zróżnicowanie barwy
Uszkodzenia krawędzi - do 2 mm

klasa II
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø35 mm
Zakitowane zepsute sęki i otwory po sękach - do Ø10 mm, do 3 szt./m2
Zakitowane pęknięcia - do 5 mm szerokości, do 1/5 długości płyty, do 3szt./m szer. płyty
Wstawki dobrane kolorem - do 6 szt./m2
Nieznaczne zróżnicowanie barwy
Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm

klasa III
Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø50 mm
Zakitowane sęki zepsute i otwory po sękach - do Ø40 mm
Zakitowane pęknięcia - do 20 mm szerokości, do 1/3 długości płyty, do 3 szt./m szer. płyty
Wstawki
Przebarwienia
Przebicia klejowe - do 5 % powierzchni płyty
Przeszlifowania - do 1 % powierzchni płyty
Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm


klasa IV
Praktycznie z wieloma wadami

Szczegółowy opis cech i wad dopuszczalnych w poszczególnych klasach jakości powierzchni można znaleźć w normach PN-EN 635-1,2,3.
 


Grafika udostępniona przez Sklejkę-Pisz

Tagi