Sklejka - właściwości fizyko-mechaniczne

Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki

Poniżej podajemy kilka najbardziej podstawowych właściwości fizycznych, mechanicznych i wytrzymałościowych sklejki. Wartości te obowiązują dla sklejek produkowanych przez Fabrykę "SKLEJKA-PISZ" S.A., to znaczy wykonywanych z drewna sosny, świerka, olchy, brzozy, buka.    
 

Właściwości Wartość (badanie wykonane zgodnie z normą)
Wilgotność 4-12% (PN-EN 322)
Gęstość 550-800 kg/m3 (PN-EN 323)
Wytrzymałość na zginanie 30-100 MPa* (PN-EN 310)
Wytrzymałość na rozciąganie 30-60 MPa* (PN-EN 310)
Wytrzymałość na ściskanie 25-50 MPa* (PN-EN 310)
Moduł sprężystości 3 500-10000 MPa* (PN-EN 310)
Zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza do 0,5% (PN-EN 318)
Klasa reakcji na ogień D-s2,d0 dla grubości>9mm (PN-EN 13986 PN-EN 13501-1)

 

Tagi